Catalog :
Journal Search

Keyword Result : shoushika mondai

UNDANG-UNDANG CUTI MENGASUH ANAK UNTUK MENGATASI SHOUSHIKA MONDAI DI JEPANG DITINJAU DARI FAKTOR SOSIAL BUDAYA

Vol. 1 / No. 1 / Pub. 2012-09 / Japanology
Author: Fidy Ramzielah Famiersyah,